"Czuwajcie wiec, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie" Mt 24:42

 

 

 

          

                               

 

Ewangeliczni razem!

 

 

 

 

"Chodzi o to, aby pokazać w Polsce środowisko ludzi ewangelicznie wierzących i ich wspólne działania. Warszawa planuje 15 października wspólne nabożeństwo kościołów ewangelicznych. Zachęcamy inne miasta, aby przyłączały się do tego pomysłu i współdziałały w organizowaniu u siebie podobnych imprez." – informował Alians Ewangeliczny, organizacja, która skupia w naszym kraju osiem kościołów tradycji ewangelikalnej oraz kilkanaście innych organizacji ewangelicznych. Ten rok Alians Ewangeliczny obchodzi jako rok ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce, pod hasłem „EwangeLICZNI razem”.

 

W związku z tym przygotowano szereg imprez i wydarzeń w kraju. Jedną z nich jest pomysł organizowania w różnych miastach wspólnych nabożeństw chrześcijan tej tradycji. W Warszawie 15 października odbyło się takie nabożeństwo gromadząc 1300 osób.

Inne ważne wydarzenia odbywające sie w ramach Roku Ewangelicznego Chrześcijaństwa to zgromadzenie ogólne EEA (Europejskiego Aliansu Ewangelicznego) które odbyło się w dniach 17-21.10.2006 w Warszawie. EQUIP John Maxwell, Milion Leaders Mandate -  trzyletni program konferencji szkoleniowych dla przywódców chrześcijańskich, czy kilkudniowe ewangelizacje  „Next Generation Alliance” organizowane w różnych miastach Polski pod patronatem Aliansu Ewangelicznego w RP, we współpracy z kościołami lokalnymi i organizacjami chrześcijańskimi, które chcą ze sobą współpracować i docierać z Ewangelią do grup środowiskowych, które często leżą poza sferą ich oddziaływania. O innych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Alians można przeczytać na stronie internetowej tej organizacji.

 

Alians Ewangeliczny w RP został założony w 2000 roku przez kościoły i organizacje chrześcijańskie . W 2004 roku został powołany Sekretarz Generalny AE Pastor Władysław Dwulat, który pełni tę funkcję społecznie. Sekretariat Aliansu zajmuje się organizacją i koordynacją współpracy ewangelicznych chrześcijan poprzez tworzenie m.in. komisji tematycznych. Powstało forum ds. zakładania zborów, forum kobiet, młodzieży, poradnictwa chrześcijańskiego, w ramach których organizowana jest wymiana doświadczeń, konferencje i wspólne działania.

Została stworzona strona internetowa informująca i promująca działania i wydarzenia ewangeliczne w naszym kraju. Na posiedzenia Rady Krajowej AE, które odbywają się dwa razu do roku, zapraszani są goście - liderzy, pastorzy, szefowie nowopowstałych organizacji chrześcijańskich, którzy przedstawiają swoja służbę, nowe pomysły i wyrażają chęć przystąpienia do Aliansu.

 

Polski Alians Ewangeliczny, jest członkiem Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (EEA). Polskiemu Aliansowi zależy, aby współpraca z EEA była aktywna i ścisła. W marcu br. Alians gościł w Polsce przedstawicielkę EEA, Panią Julię Doxat - Purser, która przez wiele lat reprezentowała ewangeliczne środowisko w Brukseli w Komisji Europejskiej.

 

 

Autor: Adam Ciućka

 

 

 

 

 

 

 

Design by Robert Dąbek © 2006-2007

Strona GłównaKim jesteśmyNasza wiaraWażne sprawyRozważaniaDialog ekumenicznyHostel Teen ChallengeCmentarz żydowskiGaleria zdjęćAktualnościKontakt z namiCiekawe stonyKsięga gości